‘Cinematography’ -හඳුනා ගනිමු!

An Introduction to Cinematography “Cinematography නමැති වචනය ග්‍රීක අභාසයන්හි උපත ලබන වචනයකි. “Kinema” සහ ‘‘Graphein’’ යන ග‍්‍රීක වචනයන්හි එකතුවෙන් Cinematography වචනය උපත ලබා ඇති බව…