හඳයාගේ කලාව වෙත ඇද වැටීම | Beer without Alcohol – Short Film

මෙම ලිපිය මහාචාර්ය ලියනගේ අමරකීර්ති  විසින් සිනමාවේදී අසෝක හඳගම ගේ ‘Beer without Alcohol’ කෙටි චිත්‍රපටය නිමිති කරගෙන 2020 මැයි 11 වෙනිදා තැබූ ෆේස් බුක් සටහනකි.…