කෙටි චිත්‍රපටයේ සෞන්දර්ය – ගීතාංජලී රාඕගේ සිනමාව (දෙවන කොටස)

රාඕ ගේ කෙටි චිත්‍රපට වලින් මා වඩාත්ම ඇලුම් කරන්නේ  ‘Printed Rainbow’ නම් චිත්‍රපටයටයි. එය වයසක කාන්තාවක් සහ ගිණි පෙට්ටි සමඟ දෝලනය වන චිත්‍රපටයකි.

කෙටි චිත්‍රපටයේ සෞන්දර්ය – ගීතාංජලී රාඕගේ සිනමාව (පළමු කොටස)

එරන්ද මහගමගේ විසින් රචනා කරනු ලබන මෙම ලිපි පෙළ මගින් ‘කෙටි චිත්‍රපටය සහ එහි සෞන්දර්ය’ පිළිබදව දීර්ඝව සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය. එම ලිපි පෙළේ පළමු ලිපිය…

හඳයාගේ කලාව වෙත ඇද වැටීම | Beer without Alcohol – Short Film

මෙම ලිපිය මහාචාර්ය ලියනගේ අමරකීර්ති  විසින් සිනමාවේදී අසෝක හඳගම ගේ ‘Beer without Alcohol’ කෙටි චිත්‍රපටය නිමිති කරගෙන 2020 මැයි 11 වෙනිදා තැබූ ෆේස් බුක් සටහනකි.…